Professioneel doseren, zuinig en efficiënt

Waarom doseren?!

Efficiënter omgaan met producten in uw processen kan u belangrijke besparingen opleveren. Daar is intussen iedereen van overtuigd.

De verhouding tussen wat men bespaart én wat men er door "meer" verdient is lang niet zo duidelijk als we zouden denken.

In doorsnee bedrijfstakken ziet men vele duizenden euro's aan werkingskosten om netto €1000 winst over te houden. Doordachte besparingen geven dit meteen als netto resultaat.
Het juist en automatisch doseren bespaart voor de meeste bedrijven een pak geld terwijl het de werking vereenvoudigd.
Een dubbele winst gezien men vlotter werkt, nooit te weinig gebruikt en nooit verspilt.

Vaak wordt, onder invloed van reclame meer product gebruikt dan nodig is.
Of het nu om tandpasta gaat of om schoonmaakproducten, de reclame leert ons hun producten gul te gebruiken door ons voorbeelden te tonen van "hoe het moet"

Toch is het gebruik van "teveel" eerder nadelig in de werking dan een juiste dosering.
Te weinig gebruiken zorgt ervoor dat we langer en harder zullen werken dan "wat had gekund"

Het hoeft maar weinig extra toelichting om duidelijk te maken dat een doseersysteem zichzelf in een recordtijd terug verdient.
Concreet betekend dit dat wanneer u niet kiest voor een passend doseersysteem u het binnen een recordtijd "toch" hebt betaald maar gewoon verder gaat met het laten weglekken van geld.

Hoeveel omzet moet uw bedrijf extra verwezenlijken om €1000 netto winst extra te kunnen verdienen?

Automatisch doseersystemen zijn technische units die eens geplaatst en afgeregeld volautomatisch juiste hoeveelheden toevoegen aan, in de meeste gevallen, vloeistoffen.

Deze worden veelal verdoken opgesteld en zijn door gebruikers niet manipuleerbaar.

Zo wordt een kuismachine, vaatwas, sproei installatie,... via een aansluiting gevuld met leidingwater. Volledig autonoom zal dit water gemengd worden met het juiste product in de ideale mengverhouding.


Gedaan met het lukraak gieten van veel te veel of te weinig product. Gedaan met het opnieuw moeten overdoen van schoonmaak handelingen omdat het resultaat niet het gewenste is.

Gedaan met zichtbare voetstappen op vloeren, te wijten aan een massa zeep die zich opstapelt door oneigenlijk gebruik.

Gedaan met het verspillen van tijd en middelen.