Dosering door verpakking

Het doseren van producten door middel van verpakking is het aanbieden van een stof in een vooraf bepaalde hoeveelheid en vorm, die geschikt is voor het gebruik of de toepassing van de stof. Het doseren van producten door middel van verpakking heeft verschillende voordelen, zoals:

Het vergemakkelijken van het gebruik of de toepassing van de stof, door bijvoorbeeld de juiste dosis, de juiste vorm, de juiste instructies of de juiste hulpmiddelen te leveren.
Het verbeteren van de houdbaarheid of de kwaliteit van de stof, door bijvoorbeeld de stof te beschermen tegen licht, lucht, vocht, vuil of bacteriën.
Het verminderen van het verbruik of de verspilling van de stof, door bijvoorbeeld de exacte hoeveelheid die nodig is te leveren, zonder overschot of tekort.
Het voldoen aan de normen of de eisen, door bijvoorbeeld de veiligheid, de hygiëne, de traceerbaarheid of de milieuvriendelijkheid te garanderen.
Een voorbeeld van het doseren van producten door middel van verpakking is het aanbieden van het juiste reinigingsmiddel in de juiste mengverhouding én voor de juiste taak. Door het gebruik van deze verpakkingen kan men de juiste hoeveelheid en vorm van het product afleveren en toevoegen. Dit kan voordelen hebben voor de werking, de kosten, de efficiëntie.