Dosering in machines

Het doseren van producten in machines is het toevoegen van een bepaalde hoeveelheid van een stof aan een machine die een bepaald proces of een bepaalde functie uitvoert. Het doseren van producten in machines heeft verschillende voordelen, zoals:

Het verbeteren van de werking of de kwaliteit van de werking in het algemeen,door bijvoorbeeld de reiniging of de bescherming te optimaliseren.
Het verlengen van de levensduur of de onderhoudsinterval van de machine, door bijvoorbeeld slijtage, corrosie, vervuiling of storingen te voorkomen of te verminderen.
Het besparen van kosten of energie, door bijvoorbeeld het verbruik, de verspilling of de emissies van de stof en de daarbij horende kosten te minimaliseren.
Het voldoen aan de normen of de eisen, door bijvoorbeeld de veiligheid, de hygiëne, de milieuvriendelijkheid te garanderen.
Een voorbeeld van het doseren van producten in machines is het toevoegen van detergenten, spoelglansmiddelen of andere producten te verminderen. Door het gebruik van doseersystemen kan men de juiste hoeveelheid middel afmeten en toedienen op het juiste moment en op de juiste plaats. Dit kan voordelen hebben voor de prestaties, de betrouwbaarheid, het verbruik van de machines.