Dosering in leidingen

Het doseren van producten in een bestaand leidingsysteem is het toevoegen van een bepaalde hoeveelheid van een stof aan een vloeistofstroom die door een leiding loopt. Het doseren van producten in een bestaand leidingsysteem heeft verschillende voordelen, zoals:

Het aanpassen van de eigenschappen of de kwaliteit van de vloeistof, door bijvoorbeeld de pH, de hardheid, de zuiverheid of de geur te veranderen.
Het voorkomen of oplossen van problemen in het leidingsysteem, door bijvoorbeeld corrosie, kalkafzetting, bacteriegroei of verstopping te verminderen of te elimineren.
Het verbeteren van de prestaties of de efficiëntie van het proces of het systeem waar de vloeistof voor wordt gebruikt, door bijvoorbeeld de viscositeit, de temperatuur, de druk of de mengbaarheid te optimaliseren.
Een voorbeeld van het doseren van producten in een bestaand leidingsysteem is het toevoegen van chemicaliën aan het drinkwater om het te behandelen, te desinfecteren of te zuiveren.
Door het gebruik van doseerpompen kan men de juiste hoeveelheid chemicaliën afmeten en injecteren in het leidingsysteem. Dit kan voordelen hebben voor de gezondheid, de smaak, de veiligheid en het milieu.