Normen en waarden

Volgens de definitie is Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig en op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen. Daarbij maakt overleg met de aandeelhouders of belanghebbenden van de onderneming deel uit van dit proces.

Via onze werking en onze missie wil Dosingsystem bijdragen tot het MVO binnen uw bedrijf en de hele samenleving.
Wilt u meer weten betreffende MVO, dan kan  u hierover alles lezen op: http://www.mvovlaanderen.be

Mailings en nieuwsbrieven:
Het is niet onze bedoeling u ongevraagd en aanhoudend te bestoken met mailings en nieuwsbrieven. Toch voorzien wij geregeld acties met interessante voorwaarden en thematische nieuwsbrieven. Om u zo goed mogelijk te informeren zonder u te overladen vragen wij u uzelf in te schrijven op onze nieuwsbrief. Dit kan op elke pagina, onderaan in de rechter menu. Alle gegevens die u ons doorstuurt zullen nooit doorgegeven of verkocht worden aan derden en enkel gebruikt worden voor communicatie tussen ons als leverancier en u als klant.

Op een aangename samenwerking!

Het Dosingsystem - team